CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG NAM TIẾN

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

đơn vị chuyên thiết kế thi công nhà ở, nhà hàng khách sạn tron gói.
Lĩnh vực
Xây khách sạn, nhà nghỉXây biệt thựThi công Nội thấtXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện