Công ty TNHH BT Nhật Nam

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chúng tôi chuyên nhận thiết kế, thi công các công trình dân dụng khu vực Bình Dương, Tp.HCM. Đồng Nai
Lĩnh vực
Thi công cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 3 năm

KINH NGHIỆM