CÔNG TY THÉP VÀNG

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Thép vàng chuyên thiết kế thi công hệ thống M-E
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện