CÔNG TY KIẾN TRÚC ĐA CHIỀU

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

http://nformarch.com/Default.aspx
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chếSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM