Công ty Góc Nhà Xanh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Góc Nhà Xanh.
Kinh nghiệm thi công: 9 năm;
Kinh nghiệm thiết kế: 3 năm;
Kinh nghiệm hợp đồng chìa khóa trao tay: 3 năm;
Sản lượng 6-10 tỷ/năm.
Lĩnh vực
Cung cấp thiết bị xây dựng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM