Công ty Đỗ Phương

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Đỗ Phương
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngSửa chữa - Cải tạo nhàXây biệt thựXây Nhà tiền chếXây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM