Công ty CPXD Lotus VIỆT

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

CTy hoạt động trong lĩnh vực XD
Lĩnh vực
Thi côngThi công cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM