Công ty cpxd HKB group Việt nam

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

nhận thi công trọn gói xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lĩnh vực
Xây nhà xưởng - KhoXây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM