Công ty CP tư vấn thiết kế & xây dựng Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Nội
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM