Công ty CP Tư Vấn Kiến Trúc và Đầu Tư Xây Dựng Nhà Việt

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

- Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Giám sát công trình xây dựng
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm