Công ty cp tư vấn đầu tư xd BIG Việt Nam

Bắc Ninh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP tư vấn đầu tư XD BIG Việt Nam
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM