Công ty cp tư vấn đầu tư xây dựng Tâm Đức

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cp tư vấn đầu tư xây dựng Tâm Đức
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM