Công Ty CP TK XD Tín Phong

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP TK XD Tín Phong
Lĩnh vực
Công trìnhThi côngSửa chữa - Cải tạo nhàThi công Nội thấtXây nhà khung thépXây nhà xưởng - KhoThi công xây, trát, ốp, látThi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM