Công ty CP HDN E&C

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Cty cp HDN e&C
Thoet ke va thi cong cac cong trinh xay dung
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM