Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện 226 Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện 226 Việt Nam chuyên về thi công xây lắp hệ thống M&E, đường dây và Trạm biến áp đến 35kV.
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngVật liệu Xây dựng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM