CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TOSIC

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng công trình.
Lĩnh vực
Xây nhàThi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM