Công ty cổ phần xây dựng PHÚC LONG

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

-THIẾT KẾ
-TƯ VẤN GIÁM SÁT
-THI CÔNG
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM