Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc nhà đẹp DHC

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

DHConstruction
Your Trust, Our Happiness
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM