Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công nghiệp Mạnh Hưng

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty chuyên thi công và thiết kế các công trình dân dụng, nhà xưởng công nghiệp, xử lý nước thải...
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM