Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng SOC Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng SOC VIệt Nam
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM