Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đại Thanh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Là đơn vị chuyên cung cấp, thi công và lắp đặt các dịch vụ xử lý môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý bụi,… chuyên nghiệp. Sứ mệnh của chúng tôi là kiểm soát rủi ro môi trường cho nhà máy của bạn.

Giúp bạn yên tâm và dành nhiều thời gian quý giá của bạn vào công việc phát triển công ty của bạn, vì đã có Môi Trường Đại Thanh là chuyên gia trong công nghệ xử lý môi trường.

Các hạng mục xử lý:
1.Hệ thống xử lý khí thải
2.Hệ thống xử lý nước thải: Khách sạn, công nghệp
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM