công ty cổ phần long trường vinh

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Cổ phần Long Trường Vinh
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM