Công ty cổ phần kết cấu và xây dựng P.TUE

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU VÀ XÂY DỰNG P.TUE
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM