Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng Hà Nội

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần kết cấu thép Xây dựng Hà Nội
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM