Công ty cổ phần human TD

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tư vấn đầu tư xây dựng
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM