Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Quảng (VIQACONS)

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Quảng (VIQACONS)
Địa chỉ: 85 Ung Văn Khiêm, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoai liên hệ: 0906 352 339; 0905 030 830
Email: viqacons@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/VIQACONS/
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi côngCông trìnhThẩm tra công trình dân dụngXây khách sạn, nhà nghỉXây biệt thựXây nhà phốXây nhà xưởng - KhoXây nhà phần thô
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 4 năm