Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại CND Việt Nam

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại CND Việt Nam.
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM