Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Trường Sơn

Đồng Nai, Việt Nam
Giới thiệu

Nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM