Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Nông thôn Quảng ninh

Quảng Ninh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Quảng Ninh – IDAR...JSC tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng và Cơ khí Duyên Hải - đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Nông thôn (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Quảng Ninh – IDAR... JSC) được kế thừa, nhận chuyển giao toàn bộ nguồn nhân lực, phương tiện máy móc thiết bị, hợp đồng kinh tế của Xí nghiệp. Trong những ngày mới thành lập, IDAR...JSC đã xác định rõ sứ mệnh của mình. IDAR...JSC hướng tới xây dựng các công trình thuộc chương trình nông thôn mới
Với phương châm “Chất lượng, hiệu quả, tiến độ, phát triển bền vững để xây dựng thương hiệu” IDAR....JSC rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của các đối tác để hướng tới mục tiêu “niềm tin - phát triển”.
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, látThi công điện nước điều hòa, mạngVật liệu Xây dựng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm