Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ GEC

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ GEC
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiXây nhàXây Nhà tiền chếXây văn phòng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM