Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại TLLT

Quảng Ninh, Việt Nam
Giới thiệu

Xây dựng
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện