công ty cổ phần đầu tư hhd

Nam Định, Việt Nam
Giới thiệu

công ty cổ phần đầu tư hhd
Lĩnh vực
Xây biệt thự
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện