Công ty cổ phần đầu tư ACE

Nam Định, Việt Nam
Giới thiệu

Tư vấn thiết kế - Thi công trọn gói - Đầu tư bất động sản
https://acegroup.land
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn góiThi công cải tạo nhàThi công Phá dỡXây Nhà tiền chếSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: >1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM