Cổ phần xây dựng và thương mại EBC

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Chúng tôi chuyên sâu về:
- Xây mới nhà phố;
- Cải tạo nhà phố;
- Gia cố nhà;
- Gia cố nền móng.
Luôn hướng đến sự hài lòng nhất của gia chủ.
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiThi công cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm