Cổ Phần TM và DV cơ điện lạnh Việt Đức

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên thiết kế và thi công HVAC
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM