Cổ phần kĩ thuật trường tạo

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

xây dựng dân dụng
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn gói
Năng lực
KINH NGHIỆM