CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp, Việt Nam
Giới thiệu

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel - CNKT Tỉnh Đồng Tháp
Lĩnh vực
Công trìnhXây nhà cấp 4Xây nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM