Cao Xuân minh

Đồng Nai, Việt Nam
Giới thiệu

Ngọc minh chuyên nhà pho , nhà thép tiền chế ,nhà xưởng .....
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM