Bùi thanh quang

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH cơ khí xây dựng việt mỹ
Lĩnh vực
Xây nhà khung thép
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM