Bùi Lưu Tiến Việt

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây nhàSửa chữa - Cải tạo nhàCông trình
Năng lực
KINH NGHIỆM