Bê tông siêu nhẹ

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Nhà phân phối và thi công sàn bê tông nhẹ Xuân Mai - bê tông dự ứng lực trước đúc sẵn.
Thiết kế thi công cải tạo nhà phố bằng nhà khung thép và vật liệu nhẹ
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây Nhà tiền chếXây nhà khung thép
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM