0963963852

Bắc Ninh, Việt Nam
Giới thiệu

Cá nhân
Lĩnh vực
Xây biệt thự
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM